RS Product Supply

Printing Offset And Sticker

Fanpage.


×

สินค้า & บริการ


เราออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ มากว่า 10ปี โดยผู้ชำนาญการ ด้วยระบบออฟเซ็ท(Offset Printing)

รับผลิต สื่อสื่งพิมพ์ ทุกชนิด หนังสือ วารสาร โบร์ชัว ฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า สติกเกอร์กันปลอม สติกเกอร์เครื่องยิงราคา สติกเกอร์ PVC สติกเกอร์กระดาษ บิลต่อเนื่อง สติกเกอร์ต่อเนื่อง เทปกาว ซองจดหมาย ซองเอ็กเรย์ ถุงพลาสติก ซองซิป ถงุขยะ บัตรห้อยคอ องกรณ์ พร้อมสายห้อยคอ โปรแกรม POS โปรแกรมPmedpack โปรแกรมซัพพลาย โปรแกรมโภชนาการ โปรแกรมพัสดุ อุปกรณ์ เอ็กเรย์ เครื่องปริ้นสติกเกอร์เทอเมอร์

RS Point Of Sale (โปรแกรมขายหน้าร้าน)

RS Point Of Sale (โปรแกรมขายหน้าร้าน) ลดความยุ่งยากในการการหน้าร้าน ต้องค่าเพิ่ม โปรโมชั่น รายงานสถิติได้ตามต้องการ สะดวกในการดูข้อมูลย้อนหลังและ จัดเก็บไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ


ทดลองใช้ โปรแกรมขายหน้าร้าน
Demo Username:admin Password:admin2

โปรแกรมพัสดุ


โปรแกรมพัสดุ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดซื้อจัดจ้าง เก็บข้อมูลพัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกในการดูข้อมูลย้อนหลังและ จัดพิมพ์งานสรุปนึ่ง/ฆ่าเชื้อที่ได้บันทึก ด้วยการจัดเก็บรายงานต่างๆ ไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ


ทดลองใช้ โปรแกรมพัสดุ
Demo Username:admin Password:admin2

โปรแกรมหน่วยจ่ายกลาง


RS Supply (โปรแกรมหน่วยจ่ายกลาง) ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกในการดูข้อมูลย้อนหลังและ จัดพิมพ์งานสรุปนึ่ง/ฆ่าเชื้อที่ได้บันทึก ด้วยการจัดเก็บรายงานต่างๆ ไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ


ทดลองใช้ โปรแกรมหน่วยจ่ายกลาง
Demo Username:admin Password:admin2

โปรแกรมแบ่งบันจุยา


โปรแกรมแบ่งบรรจุยา ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกในการดูข้อมูลย้อนหลังและ จัดพิมพ์งานสรุปนึ่ง/ฆ่าเชื้อที่ได้บันทึก ด้วยการจัดเก็บรายงานต่างๆ ไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ


ทดลองใช้ โปรแกรมหน่วยจ่ายกลาง
Demo Username:admin Password:admin2

โปรแกรมโภชนาการ


โปรแกรมโภชนาการ ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกในการดูข้อมูลย้อนหลังและ ด้วยการจัดเก็บรายงานต่างๆ ไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ


ทดลองใช้ โปรแกรมโภชนาการ
Demo Username:admin Password:1234

โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน


โปรแกรมโภชนาการ ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสาร สะดวกในการดูข้อมูลย้อนหลังและ ด้วยการจัดเก็บรายงานต่างๆ ไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลที่สามารถเรียกมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ

ทดลองใช้ โปรแกรม
Demo Username:admin Password:1234

ติดต่อเราหจก. อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย
124/300 หมู่ 7 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. 053-851049-50 , 053-117383-4 แฟกซ์ 053-851051
E:mail rs_product2003@hotmail.com , rsproduct2003@gmail.com
ขอเส้นทาง Google Map